انعکاس در 556/2 متر مربع

e9

e25

e23

انعکاس در 556/2 متر مربع عنوان نمایشگاهی بود که در نگارخانه پردیس دانشگاه هنر تبریز(1385)برگزار شد-در این کار، کف نگارخانه را عایق کردم و سپس به ارتفاع 5سانتیمتر کل سالن به متراژ556/2 متر مربع را به اب بستم.نور گیرها بسته شد و نورپردازی را بر سقف نگارخانه متمرکز کردم تا جهانی در زیر پای تماشاگر نمایان شود …(استفاده از اب این حالت را به مخاطب میداد که دائما بین خیال و واقعیت در رفت و امد بود چون یک تصویر اینه وار صرف به انها نمیداد- بیننده دائما درگیر سطح و عمق بود- جمعیت با شوق دیدن نمایشگاه وارد میشدند ، ورودی نمایشگاهحدود 15 پله به سمت عمق زمین دارد(شاید اینجا انبار کارخانه چرمسازی خسروی بود) جمعیت مجبور بودند که نفر به نفر وارد نمایشگاه شوند(ساخت ورودی مخصوص برای این نمایشگاه برای جلوگیری از ورورد نور اضافه بود…) – جمعیت حاضر در نمایشگاه چیزی به یاد ماندنی در ذهن ام به جا گذاشتند، سالن را سکوت پر کرده بود- … بعضی مواقع وهم از کار چنان میشد که بیننده تا دست به اب نمیزد راحت نمیشد…نک انگشتانش را بر ارامی بر سطح اب میکشید و ارام تر زیر لب می گفت: سوو دء(به زبان ترکی- اب هست)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.